പാക്കേജുകളുടെ കാലം

 കേരളത്തിനിത് പാക്കേജുകളുടെ കാലമെന്ന് കേരളകൗമുദി. പ്രഖ്യാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പാക്കേജിലെ നിലപാടുകളില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പുറകോട്ടു പോകുന്നുവെന്ന് പരക്കെ വിമര്‍ശനമുയരുമ്പോള്‍ കേരളകൗമുദി ഓണ്‍ലൈനില്‍ കണ്ട ചില പാക്കേജ് വിശകലനങ്ങള്‍ സ്കൂള്‍മുറ്റം പങ്കുവെക്കുന്നു... താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ ക്ലിക്കി വായിക്കൂ...

 

No comments: