അക്കാദമിക്

ബ്ളോഗില്‍ പ്രവേശിക്കാം ക്ളാസ് റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ അദ്ധ്യാപക സഹായികള്‍ക്കും അധിക പഠനസാമഗ്രികള്‍ക്കും പുറമേ നിരവധി ബ്ളോഗുകളും സജീവമാണിപ്പോള്‍. പ്രത്യേക വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ബ്ളോഗുകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണിവിടെ.
താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ ക്ളിക്ക് ചെയ്ത് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ളോഗില്‍ പ്രവേശിക്കാം
മാത്സ് ബ്ലോഗ്‌
മാത്സ് ICT Blog
സ്കൂള്‍ വിദ്യാരംഗം
എന്റെ മലയാളം
പച്ചമലയാളം 
സുജനിക 
എസ് ആര്‍ ജി മലയാളംബ്ലോഗ്‌
കാവ്യംസുഗേയം
ഇംഗ്ലീഷ് ബ്ലോഗ്‌ 
ഹിന്ദി ബ്ലോഗ്‌ 
ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകന്‍ 
ഫിസിക്സ് ബ്ലോഗ്‌ 
രസതന്ത്രബ്ലോഗ് 
ജീവശാസ്ത്ര ജാലകം