ഓണപ്പരീക്ഷ വന്നതെന്തിന് ?


ണപ്പരീക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു-ഈ ദിശയില്‍ കുറച്ചുകാലമായി നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ച വസ്തുതാപരമായ വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
(ഓണപ്പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങളില്‍ പല വാര്‍ത്തകളും വരികയുണ്ടായി. അക്കാദമിക ഉള്ളടക്കം കൂടുതലുള്ളവയില്‍ നിന്നും ഒന്ന് ചൂണ്ടുവിരല്‍ ബ്ലോഗില്‍ -  ദേശാഭിമാനിയില്‍ ശ്രീ എം  എ ബേബി( മുന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ) എഴുതിയ ലേഖനം - ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കുക.-  ചൂണ്ടുവിരല്‍ )

2 comments:

Sakthidharan K.A said...

I think the force behind the re introduction of the Onam Examination is an Association of Headmasters(pro UDF) When the G.O introduced for the first time in 2008, a large number of schools violated the G.O and conducted the Onam Examination.Their argument was that they were competing with the nearby unaided Schools where regular terminal exams were went on. The parents might demerit the Schools without Onam Exam. and the next time they withdraw their children from these general schools.
I think educating parents is the only solution and strongly recommend parent education programme in this regard both by Department and Teachers Associations.

Kunnamkulam said...

for trophies

tcrtrophies@gmail.com