പാലക്കാട്‌ റവന്യു ജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം 2011


ഈ വര്‍ഷത്തെ പാലക്കാട് റവന്യൂജില്ലാ കലോത്സവം ജനുവരി 8, 10, 11, 12 തിയ്യതികളിലായി ആലത്തൂര്‍ ജി. ജി. എച്ച്. എച്ച്. എസ്. എസില്‍ നടക്കും. കലാപരിപാടികളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ താഴെക്കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ളിക്കി അറിയൂ....

No comments: