പഠന ക്യാമ്പ്

കെ.എസ്.ടി.എ 
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ലാ പഠന ക്യാമ്പ് 
11.06.2011
ഉദ്ഘാടനം 
സ.സി.ഉസ്മാന്‍ മാസ്റ്റര്‍ (മുന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, കെ.എസ്.ടി.എ.)സംഘടനാറിപ്പോര്‍ട്ട് 
സ.എം.ജി.നിമല്‍ കുമാര്‍ (ജില്ലാ ട്രഷറര്‍, കെ.എസ്.ടി.എ.)

No comments: