ഉപജില്ലാ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തില്‍ നിന്ന്


കേരളാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവം കേരളത്തിന്റെ കലാപാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു - പാലനാട് ദിവാകരന്‍

ഓരോ കലാമേളകളും വ്യക്തിത്ത്വ വികസനത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പുകളാണ് - സി. പി. മുഹമ്മദ് എം എല്‍ എ


No comments: